Verdt å vite er et oppslagsverk for årsoppgjøret og regnskapsåret. Det tar for seg de mest aktuelle emner innen skatt, avgift, regnskap, revisjon, formelle forhold, samt regler og satser – alt på en side!

verdt_a_vite

Verdt å Vite

19 januar

Bilgodtgjørelse og firmabil

Bilbeskatning etter satser i Statens regulativ for inntektsåret 2016.

Dokumentavgift

Det betales avgift til statskassen ved tinglysing av dokument som overfører hjemmel til fast eiendom, herunder bygning på fremmed grunn og tilhørende festerett til tomten. Det er ingen endringer i satsen fra 1. januar 2016, og dokumentavgift skal betales med 2,5 pst av avgiftsgrunnlaget, men minst kr 250.

Feriepenger

Retten til feriepenger er knyttet til arbeidstakerbegrepet - det at man utfører arbeid i annens tjeneste. Frilansere og selvstendige oppdragstakere har ikke rett til feriepenger etter ferieloven. Grunnlaget for feriepenger er arbeidsvederlag utbetalt i opptjeningsåret.

Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold

Alle utbetalinger fra arbeidsgiver til ansatte ved opphør av arbeidsforhold er i utgangspunktet skattepliktig for mottaker. Skattefritakene som tidligere forelå ved sluttvederlag og tilleggssluttvederlag, er per 1. januar 2016 falt bort, uansett grunnlag. Det foreligger imidlertid fremdeles unntak fra skatteplikt for erstatning og ved etterlønn i forbindelse med arbeidstakers død.

Utbyttebeskatning av lån mv fra selskap til aksjonær

Med virkning fra og med 7. oktober 2015 skal lån og sikkerhetsstillelser fra selskap til aksjonær og nærstående til aksjonær skattemessig behandles som utbytte. Regnskapsmessig og selskapsrettslig skjer det ingen endring, et lån er et lån – en fordring for selskapet og en gjeld for aksjonæren. Endringen er altså en ren skattemessig sak, slike hendelser skal skattemessig rapporteres som utbytte og rapporteringen skal gjøres via aksjonærregisteroppgaven. Det er gitt unntak i en egen forskrift.

LinkedIn Youtube Twitter Facebook Facebook
Legal | Privacy    

© 2016 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 


KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

For continuous improvement, KPMG uses cookies to track usage of our online services. If you prefer not to contribute, you may disable cookies in your browser settings.