Verdt å vite er et oppslagsverk for årsoppgjøret og regnskapsåret. Det tar for seg de mest aktuelle emner innen skatt, avgift, regnskap, revisjon, formelle forhold, samt regler og satser – alt på en side!

verdt_a_vite

Verdt å Vite

29 november

Finn i verdt å vite:

Du har søkt etter""

Rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting - diett

Fra og med 1. januar 2015 er det nye regler på dette området. De rutinemessige tjenesteoppdragene er nå inkorporert som en del av den vanlige ”Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands. Dette innebærer at det gjelder de samme reglene for tjenestereiser og rutinemessige reiser.

15.06.2015

  • smallfont
  • mediumfont
  • largefont
| | |

Etter de nye reglene skal ansatte som er på tjenestereise eller har rutinemessige reiser i yrkeslivet, etter reglene i statens reiseregulativ ha rett til diettgodtgjørelse dersom reiseavstanden minst er 15 km fra arbeidsstedet. Satsen for 2015 er;

Reiser som varer over 6 timer  kr 280 
Reiser som varer mellom 6 og 12 timer        kr 520
Reiser som varer over 12 timer  kr 710

Disse regelene kan benyttes i de arbeidsforhold som praktiserer reglene i statens reiseregulativ.

Regulativet gjelder ikke reisende personell - f.eks. sjåfører.

 

Varsel

Legg inn din e-post og få varsel når denne artikkelen oppdateres.

LinkedIn Youtube Twitter Facebook Facebook

© 2015, KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

© 2015, KPMG Law Advokatfirma AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.