Verdt å vite er et oppslagsverk for årsoppgjøret og regnskapsåret. Det tar for seg de mest aktuelle emner innen skatt, avgift, regnskap, revisjon, formelle forhold, samt regler og satser – alt på en side!

verdt_a_vite

Verdt å Vite

22 mai

Finn i verdt å vite:

Du har søkt etter""

Rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting - diett

Fra og med 1. januar 2015 er det nye regler på dette området. De rutinemessige tjenesteoppdragene er nå inkorporert som en del av den vanlige ”Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands. Dette innebærer at det gjelder de samme reglene for tjenestereiser og rutinemessige reiser. For 2014 gjelder regelverket som beskrevet nedenfor.

22.05.2015

  • smallfont
  • mediumfont
  • largefont
| | |

Utbetaling av diettgodtgjørelse etter disse reglene skal behandles annerledes enn diettgodtgjørelse utbetalt etter det ordinære reiseregulativet for tjenestereiser i Statens reiseregulativ – idet diettgodtgjørelsen etter denne særavtalen kun kan utbetales såfremt de ansatte framlegger dokumentasjon for faktiske pådratte kostutgifter samt at utbetalingene er i henhold til fastsatte satser. Med andre ord at kostnadene legitimeres med originalbilag. Således at diettgodtgjørelse etter dette særregulativet egentlig er en utgiftsrefusjon. Det nye Særregulativet ble vedtatt med virkning f.o.m. 1. mai 2008.

Tjenesteoppdrag som reguleres av denne særavtalen er 1) ordinær tjeneste ved/under utførelse av 2) rutinemessige faste tjenesteoppdrag som 3) ikke trenger spesiell godkjennelse av arbeidsgiver. Med andre ord at reisene må være rutinemessige for den angjeldende ansatte, og må følgelig ha et visst omfang/hyppighet. Reisen må inngå i den ansattes ordinære arbeidsoppgaver. Dersom ett av vilkårene ikke er tilfredsstillende, gjelder ikke dette Særregulativet for reisen.

Hvor ofte man må reise er ikke avklart i Særavtalen eller dennes kommentarer? Imidlertid antas i utgangspunktet at en reisehyppighet på 1-2 ganger månedlig ikke burde kunne anses for være rutinemessig.

Videre menes at med ordinært arbeide at den ansatte utfører et rutinemessig oppdrag som er nødvendig for å oppfylle de plikter som følger av arbeidsforholdet.

For tjenestereiser kreves etter reglene i Statens reiseregulativ at reisene må godkjennes av arbeidsgiver. For reiser etter regulativer for rutinemessige faste reiser forutsettes at det ikke kreves godkjennelse på forhånd av arbeidsgiver basert på at dette er tilhører det vanlige arbeidet.

Satsene som gjelder for utbetaling/refusjon av kostutgifter på rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting er:

   2013 2014
  NOK 120 NOK 120
Reiser fra og med 9 timer inntil 12 timer; NOK 195 NOK 200
Reiser over 12 timer; NOK 300 NOK 310

Dersom ansattes arbeidssituasjon tilsier at de er på rutinemessige tjenesteoppdrag; kan det kun refunderes/utbetales trekkfritt etter satsene – en refusjon som vil være fritatt for plikten til å svare arbeidsgiveravgift begrenset til forannevnte satser. Utbetalingen vil være skattefri for den ansatte.

Utbetaling av en ren godtgjørelse uten at diettkostnadene legitimeres vil ved slike rutinemessige faste tjenesteoppdrag alltid måtte behandles som vanlig lønn.

Dersom diettgodtgjørelse tilstås etter reglene og satsene i en tariffavtale, vil det derimot ikke foreligge forskuddstrekkplikt eller arbeidsgiveravgiftsplikt.

Det er erfart at skattemyndighetene har en betydelig fokus på virksomheter med betydelige utbetalinger av diettgodtgjørelse til ansatte som har reisevirksomhet uten overnatting. Dette kan f.eks. være salgs-, reparasjons- og servicevirksomhet.

Varsel

Legg inn din e-post og få varsel når denne artikkelen oppdateres.

LinkedIn Youtube Twitter Facebook Facebook

© 2015, KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

© 2015, KPMG Law Advokatfirma AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.