Foretaksregisteret - Frister for gjennomføring av fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling

Foretaksregisteret kunngjør hver år frister for innsending av beslutnings- og gjennomføringsmeldinger for å sikre registrering innen årsskiftet. De sentrale datoene er vanligvis i midten av oktober og desember.

Beslutnings- og gjennomføringsmeldinger

Selskaper som skal gjennomføre en fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling, må som hovedregel melde dette i to trinn til Foretaksregisteret.

Når et selskap har fattet vedtaket om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må det sendes en første melding om dette til Foretaksregisteret. Ved registrering av meldingen kunngjør Foretaksregisteret beslutningen på nettsiden, og kreditorfristen på 6 uker begynner å løpe. Denne første meldingen kalles beslutningsmelding.

Etter at beslutningsmelding er registrert og kreditorfristen er utløpt, kan selskapet melde gjennomføring av vedtaket (gjennomføringsmelding).

Elektronisk melding (Altinn)

Elektronisk melding om beslutning av fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 20. oktober 2018, og endelig gjennomføringsmelding innen 12. desember 2018 for at meldingen er "garantert" å bli registrert innen utgangen av året og dermed få skattemessig virkning for 2018.

Ved elektronisk melding må man være oppmerksom på at meldingen ikke er "mottatt" hos Foretaksregisteret før alle aktuelle personer har signert i Altinn. Som hovedregel må bare meldinger om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling signeres av daglig leder eller en person i styret, men hvis en fører opp flere for signering av meldingen, må alle signere for at meldingen skal bli sendt inn.

Meldinger på papir

Dersom man benytter papirskjema til å melde inn beslutning av fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling, bør dette være mottatt av Foretaksregisteret innen starten av oktober. Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger innsendt på papir bør være mottatt før november for å være sikret å bli registrert og få virkning i år.

Selv om det er mulig å få registrert og gjennomført beslutninger etter fristdatoene Foretaksregisteret setter, er det svært viktig å planlegge i god tid slik at man overholder fristene og er "garantert" at meldingen blir registrert innen utgangen av året.

Vi anbefaler elektronisk innsendelse

Du får din sak raskest behandlet når du benytter Samordnet registermelding i Altinn. Normal saksbehandlingstid vil da være 5-8 virkedager, kontra 2-3 uker ved papirinnsendelse. Merk likevel at Foretaksregisteret varierer prioriteringene sine i løpet av året, slik at noen typer meldinger kan ha kort saksbehandlingstid på noen tidspunkt, men ta lengre tid en annen gang i året.

Du kan sende inn nesten alle meldinger om registrering elektronisk. Ta kontakt dersom dere har spørsmål om hvilke transaksjoner som kan registreres elektronisk og for eventuell bistand i forbindelse med gjennomføring av transaksjoner eller registreringen.