Forfallstidspunkter 2019

 

Terminer  

1

2

3

4

5

6

 

Avslutningsdato

28.feb

30.apr

30.jun

31.aug

31.okt

31.des

 

Betaling av:  

 

Skattetrekk

15.mar

15.mai

15.jul

16.sep

15.nov

15.jan

 

Arbeidsgiveravgift

15.mar

15.mai

15.jul

16.sep

15.nov

15.jan

 

Skattemelding Merverdiavgift mv.

10.apr

10.jun

2.sept

10.okt

10.des

10.feb

 

Forskuddsskatt
(upersonlige skattytere)

15.feb

15.apr

Rest. skatt innen 31. mai året etter inntektsåret

 

Forskuddsskatt (personlige skatteytere)

15.mar

15.mai

15.sep

15.nov

 

 

 

Innlevering av terminoppgaver/rapportering A-ordningen:

 

Arbeidsgiveravgift og skattetrekk

5.feb/ 5.mar

5.apr/ 6.mai

5.jun/ 5.jul

5.aug/ 5.sept

7.okt/ 5.nov

5.des/ 6.jan

 

Skattemelding Merverdiavgift mv.

 10.apr

10.jun

2.sept

10.okt

10.des

10.feb

 

Skattemelding MVA Årsoppgave primærnæring

10.apr

 

 

 

 

 

 

Skattemelding MVA Årsoppgave lav omsetning (små virksomheter)

  11.mar 

 

 

 

 

 

 

Kompensasjon av mva for kommuner mv.

10.apr

10.jun

2.sept

10.okt

10.des

10.feb

 

Årsoppgave for kompensasjon

 

 

 

 

 

10.feb

 

For mer informasjon kontakt:

  • Arnfinn Sørensen

    Arnfinn Sørensen

    Advokat/Director

    +47 4063 9291