Frist for innsending av årsregnskap

Frist for innsending av årsregnskap for 2019 er 31. juli 2020 og forsinkelsesgebyr begynner å løpe fra 1. august 2020. Rettsgebyret, som bestemmer størrelsen for forsinkelsesgebyret, er fra 1. januar 2020 kr 1 171 (økt fra kr 1 150).

De fleste har kalenderår som regnskapsår og frist for innsending er da 31. juli i etterfølgende år. Samme frist gjelder for dem med avvikende regnskapsår med avslutningsdato 1. juli og senere. Hvis komplett årsregnskap ikke er sendt til Regnskapsregisteret senest fristen vil det påløpe forsinkelsesgebyr, jf. regnskapslovens § 8-3. For enheter med avvikende regnskapsår og avslutningsdato i perioden 1. januar til 30. juni er tilsvarende frist siste februar.

Reglene gjelder alle innsendingspliktige fra stiftelse og frem til enhetene er endelig slettet i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. Enheten er ansvarlig for å betale gebyret, alternativt styrets medlemmer. Har ikke den regnskapspliktige styre, vil det være deltakerne eller medlemmene og daglig leder som har ansvar for gebyret.

Forsinkelsesgebyret kan løpe maksimalt i 26 uker. Grunnlaget for å beregne forsinkelsesgebyret er gjeldende rettsgebyr, som fra 1. januar 2020 er kr 1 172, i 2018 var rettsgebyret kr 1 150. Det ilegges ett rettsgebyr per uke de første åtte ukene, to rettsgebyr per uke de neste ti ukene, og tre rettsgebyr per uke de siste åtte ukene. Totalt kan forsinkelsesgebyret bli maksimalt kr 60 944.