Kost og losji

Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri godtgjørelse ved tjenestereise med overnatting Satser
For arbeidstaker som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat Utgår
For arbeidstaker som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) kr 159
For arbeidstakere som bor på hotell (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) kr 569
For arbeidstakere som bor på hotell med inkl. frokost (som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) reduseres hotellsats med 20 prosent kr 455


Dersom skatteyter får dekket ett eller flere måltider reduseres satsene med:
- 20 % for frokost
- 30 % for lunsj
- 30 % for middag

Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfrie godtgjørelser - utenlands Satser
For arbeidstaker som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat Utgår
For arbeidstaker som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter (og som ville hatt krav på fradrag fra merutgifter til kost) kr 159
For arbeidstakere som bor på hotell (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) anses kostgodtgjørelsen iht. Statens satser for kostgodtgjørelse utland (gitt i medhold av særavtaler om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge § 8) som trekkfrie. Disse satsene skal ikke reduseres med kr 150


Dersom skatteyter får dekket ett eller flere måltider reduseres satsene med:
- 10 % for frokost
- 40 % for lunsj
- 50 % for middag

Statens regulativ, tjenestereiser utover 15 km fra fast arbeidssted, diett u/overnatting  

Endelige saker for 2018 er ikke vedtatt per 1.1.2018

Fra 1/1 2018

Fra 1/1 2017

 Reise på 0 - 6 timer timer, legitimert sats

-

-

 Reise f.o.m. 6 timer og inntil 12 timer

 kr 289

 kr 289

 Reise over 12 timer

 kr 537

 kr 537

Statens regulativ, tjenestereiser diett m/overnatting

 

 

 Reise 0 - 12 timer

-

-

 Reise over 12 timer

 kr 733

 kr 733

 Nattillegg ulegitimert

 kr 430

 kr 430

 Nattillegg på hotell, legitimert inntil

 kr 1800

 kr 1800

Reduksjon for måltider dekket etter regning/program/innbydelse eller påspandert

 

 

 Frokost

- 20 %

- 20 %

 Lunsj

- 30 %

- 30 %

 Middag

- 50 %

- 50 %

Takseringsregler - diett

Trekkfrie forskuddssatser 2018

 2018

2017

Hotellsats pr. døgn (frokost betalt selv)

kr 569

kr 733

 Hotellsats (inkl. frokost)

kr 455

kr 639

 Pensjonatsats

kr 159

kr 315

 Brakkesats

kr 0

kr 205

 

 

 
Verdien av fri kost og losji

 

 

 Fritt opphold - kost/losji

kr 124

kr 123

 Fri kost - alle måltider

kr 88

kr 89

 Fri kost - to måltider

kr 69

kr 70

 Fri kost - ett måltid

kr 45

kr 46

 Fri losji - ett eller delt rom

kr 36

kr 34

 

For mer informasjon kontakt:

 • Arnfinn Sørensen

  Arnfinn Sørensen

  Advokat/Director

  +47 4063 9291

 • Asgeir Kjensteberg

  Asgeir Kjensteberg

  Advokatfullmektig/Manager

  +47 4063 9865