Kost og losji

Det finnes flere måter for arbeidsgiver å dekke utgifter knyttet til kost og losji. Arbeidsgiver kan velge å dekke faktiske utgifter den ansatte har hatt i forbindelse med reisen. Arbeidsgiver kan også benytte skattedirektoratets satser som omhandler hva som kan utbetales trekkfritt til den ansatte som er på reise.

Statsansatte har imidlertid egen særavtale om dekning av utgifter på reise (statens reiseregulativ). Dersom den ansatte får utbetalt diettgodtgjørelse etter satsen i statens reiseregulativ, må utbetalingen splittes i en trekkfri og en trekkpliktig del. Den trekkpliktige delen er skattepliktig for den ansatte som lønn og det må svares arbeidsgiveravgift.

Denne artikkelen viser en oversikt over ulike satser for kost og losji. Vi viser også til våre andre artikler som omhandler utbetaling av trekkfri godtgjørelse etter skattedirektoratets satser.

Statens regulativ:

Statens regulativ, tjenestereiser utover 15 km fra fast arbeidssted, diett u/overnatting  

2018

2019

 

   

 Reise f.o.m. 6 timer og inntil 12 timer

 kr 297

 kr 307

 Reise over 12 timer

 kr 552

 kr 570

 

Statens regulativ, tjenestereiser diett m/overnatting

 

 

 

   

 

 Reise over 12 timer

 

kr 754

 

kr 780

 Nattillegg ulegitimert

 kr 430

 kr 435

 

 

 

Reduksjon for måltider dekket etter regning/program/innbydelse eller påspandert

 

 

 Frokost

- 20 % (av kr 754)

- 20 % (av  kr 780)

 Lunsj

- 30 %(av kr 754)

- 30 % (av  kr 780)

 Middag

- 50 % (av kr 754)

- 50 %(av  kr 780)

 

Skattedirektoratets takseringsregler - diett

Trekkfrie forskuddssatser 2018

 

 

2018

 

 

2019

Hotellsats pr. døgn (frokost betalt selv)

kr 569

kr 578

 Hotellsats (inkl. frokost)

kr 455

kr 462

 Pensjonatsats

kr 159

kr 161

 Brakkesats (på yrkes-/tjenestereise)

kr -

kr 89

 

 

 

Verdien av fri kost og losji (sats fordelsbeskatning)

 

 2018

2019

 Fritt opphold - kost/losji

kr 124

kr 125

 Fri kost - alle måltider

kr 88

kr 89

 Fri kost - to måltider

kr 69

kr 70

 Fri kost - ett måltid

kr 45

kr 46

 Fri losji - ett eller delt rom

kr 36

kr 36

For mer informasjon kontakt:

 • Arnfinn Sørensen

  Arnfinn Sørensen

  Advokat/Director

  +47 4063 9291

 • Asgeir Kjensteberg

  Asgeir Kjensteberg

  Advokatfullmektig/Manager

  +47 4063 9865