KPMG-satsen

Regler og satser for årsoppgjøret 2016 og regnskapsåret 2017.

For mer informasjon kontakt:

  • Arnfinn Sørensen

    Arnfinn Sørensen

    Advokat/Director

    +47 4063 9291