Lønnsoppgaver, representasjon, rentefordel, aksjer, opphør, telefon

Lønnsoppgaver
Når samlede utbetalinger til en person i inntektsåret ikke overstiger kr 1 000, kreves det ikke lønnsinnberettet. Slike beløp må det imidlertid betales arbeidsgiveravgift av.

Representasjon

 • Utgangspunktet ikke fradragsberettiget.
 • Unntak for mat og drikke etter originalbilag (NB! ikke brennevin) inntil kr 474 pr. person (sats for 2018). Overstiges kr 474 er intet fradragsberettiget.

Rentefordel ved rimelige lån i arbeidsforhold
Rentefordelen er differansen mellom renten regnet etter en normalrentesats og den renten arbeidstaker selv betaler.

Normalrentesatsen for 2018 er som følger:

 • Januar/februar 2,2 %
 • Mars/april 2,2 %
 • Mai/juni 2,2 %
 • Juli/august 2,1 %
 • September/oktober 2,1 %
 • November/desember 2,1%

Normalrentesatsen for 2019 er som følger:

 • Januar/februar 2,1 %
 • Mars/april 2,1 %

Normalrentesatsen fastsettes av Finansdepartementet og offentliggjøres på Finansdepartementets og Skattedirektoratets nettsider.

Fordelen beskattes bare med bruttoskatt (8,2 % i trygdeavgift + trinnskatt til staten, se skatteberegning 2019).

Rentefordel ved lån som ikke overstiger 3/5 G på lånetidspunktet og som skal tilbakebetales innen 1 år beskattes ikke. Fra 1. mai 2018 utgjør en 1 G kr 96 883, og 3/5 G utgjør dermed kr 58 130.

Aksjer til underkurs
Fordel ved ansatteaksjer til 20 % underkurs er skattefri dersom den ikke overstiger kr 3000 (2018).

Erstatning ved opphør av stilling
Erstatning for økonomisk tap til ansatt ved opphør av stilling regnes som skattepliktig inntekt med arbeidsgiveravgifts-, forskuddstrekks- og lønnsoppgaveplikt. Unntak gjelder for reell tort- og svieerstatning begrenset oppad til 1,5 G (kr 145 325), i tillegg for sluttvederlag ved ufrivillig oppsigelse som utbetales etter overenskomst mellom hovedorganisasjonene.

Telefon i arbeidsforhold - elektronisk kommunikasjon
Uavhengig av antall abonnement arbeidsgiver dekker, er kr 4 392 skattepliktige.

For mer informasjon kontakt:

 • Arnfinn Sørensen

  Arnfinn Sørensen

  Advokat/Director

  +47 4063 9291

 • Gjertrud H. Behringer

  Gjertrud H. Behringer

  Advokat/Partner

  +47 4063 9034

 • Kaja Sommerfeldt Skeid

  Kaja Sommerfeldt Skeid

  Advokatfullmektig

  +47 482 92 588