Regnskaps- og årsoppgjørsmappen

Mye å holde orden på? Bruk KPMGs årsoppgjørsmappe som hjelp!

Innholdet er oppdatert til årsoppgjøret for 2018 og blir også tilrettelagt for bruk i 2019.

Ta gjerne kontakt med oss dersom det er spørsmål, innspill eller kommentarer – til årsoppgjørsmappen eller andre områder.

Årsoppgjøret

Forespørsler og bekreftelser

Regnskapsanalyser

Skatteområdet

Kjøp og leverandørgjeld

Lønn

Investeringer og varige driftsmidler

Finans og verdipapirer

Varelager og prosjektbaserte virksomheter

Inntekter, kundefordringer og mellomværende

Kontanter/likvider

For mer informasjon kontakt:

  • Elisabet Ekberg

    Elisabet Ekberg

    Partner

    +47 4063 9660