Renter vedrørende skatteligningen/skattefastsettelsen 2018

 • Det beregnes renter både når en får tilgodehavende skatt og restskatt.
 • Renter på tilgodebeløp i skatt beregnes for personlige skattytere fra 1. juli i inntektsåret 2018 og frem til datoen skatteoppgjøret sendes fra skatteetaten. Renter på restskatt beregnes fra 1. juli i inntektsåret 2018 og frem til forfall første termin restskatt. Tidligste forfallstermin vil være 20. august i ligningsåret for personlige skattytere. Hvis du får skatteoppgjøret ditt i august eller senere, er fristen for 1. termin tre uker etter datoen skatteoppgjøret ditt var klart, og fristen på 2. termin åtte uker etter at skatteoppgjøret ditt var klart.
 • For upersonlige skattytere vil utgangspunktet for beregning av renter være fra 15. mars i året etter inntektsåret (2019).
 • Det vil være samme sats for rentegodtgjørelse og for rentetillegg. Rentene beregnes med utgangspunkt i Norges Banks styringsrente per 1. januar i ligningsåret, men med en reduksjon på 25 prosent – dvs 0,59 % for 2018. Reduksjonen er begrunnet i at avregningsrenter ikke skal anses som skattepliktig inntekt slik tilfellet er for andre typer renter. Rentetillegg ved restskatt vil ikke være en skattemessig fradragspost.
 • Det blir ikke beregnet renter på restskatt dersom det er betalt tilleggsforskudd innen 31. mai 2019. Ved tilbakebetaling av tilleggsforskudd og utskrevet forskuddsskatt som er innbetalt i året etter inntektsåret og senest 31. mai 2019, godtgjøres renter med 0,59% per år fra 31. mai til skatteoppgjøret blir sendt skattyter.

Ajour per januar 2019

For mer informasjon kontakt:

 • Arnfinn Sørensen

  Arnfinn Sørensen

  Advokat/Director

  +47 4063 9291

 • Kaja Sommerfeldt Skeid

  Kaja Sommerfeldt Skeid

  Advokatfullmektig

  +47 482 92 588