Rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting - diett

Fra og med 1. januar 2015 er det nye regler på dette området. De rutinemessige tjenesteoppdragene er nå inkorporert som en del av den vanlige "Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands". Dette innebærer at det gjelder de samme reglene for tjenestereiser og rutinemessige reiser.

Etter de nye reglene skal ansatte som er på tjenestereise eller har rutinemessige reiser i yrkeslivet, etter reglene i statens reiseregulativ ha rett til diettgodtgjørelse dersom reiseavstanden minst er 15 km fra arbeidsstedet. Satsene for 2016 og 2017 er;

                                              

2016

2017

Reiser som varer over 6 timer 

Kr 280

Kr 289

Reiser som varer mellom 6 og 12 timer

Kr 520

Kr 537

Reiser som varer over 12 timer

Kr 710

Kr 733

Disse regelene kan benyttes i de arbeidsforhold som praktiserer reglene i statens reiseregulativ.

Regulativet gjelder ikke reisende personell - f.eks. sjåfører.

For mer informasjon kontakt:

 • Arnfinn Sørensen

  Arnfinn Sørensen

  Advokat/Director

  +4740639291

 • Håkon Rakkenes

  Håkon Rakkenes

  Advokat/Senior Manager

  +4740639242