Saldogruppene, avskrivingssatser

Grp.

Forklaring

Saldo

2019

A

Kontormaskiner ol.

S

30 %

 

B

Ervervet forretningsverdi (goodwill)

S*

20 %

 

C

Vogntog, lastebiler, busser, varebiler, drosjebiler og kjøretøy for transport av funksjonshemmede

S

24 %

/ 30%

 

D

Personbiler, traktorer, andre rullende maskiner og materiell, andre maskiner, redskap, instrumenter, inventar mv.

S

20 %

 

E

Skip, fartøyer, rigger mv.

E

14 %

 

F

Fly, helikopter

E

12 %

 

G

Kraftverk el. teknisk utrustning mv.

E

5 %

 

H

Bygg og anlegg, hoteller, losjihus, bevertningssteder m.v.

E

4 %

 

 

Bygg m/antatt levetid mindre enn 20 år ved oppføring

E

10 %

 

 

Saldo for husdyrbygg i jord- og skogbruk

E

6 %

 

I

Forretningsbygg

E

2 %

 

J

Teknisk installasjon i forretningsbygg og andre avskrivbare bygg

S 2)

10 %

 

 

S: alle driftsmidler føres på samlesaldo innen gruppen

E: hvert driftsmiddel føres på egen saldo 

1)     Ordinær avskrivningssats for saldogruppe c er 24 % i 2019, med forhøyet sats på 30 % for varebiler som bare bruker elektrisk kraft til fremdrift. 

2)   Samlesaldo for hvert bygg.

Behandling ved realisasjon 
S:  Salgsvederlaget kan enten inntektsføres i salgsåret, delvis eller i sin helhet, eller fradras på saldo i gruppen. Evt. negativ saldo i en gruppe pr. 31.12 må inntektsføres med en andel tilsvarende avskrivningssatsen.

E:  Gevinsten/tapet skal føres til gevinst-/tapskonto. Saldo på gevinst/tapskonto pr. 31.12 inntektsføres med 20 % eller mer, eller utgiftsføres med 20 % eller mindre.

* Negativ saldo på gruppe B skal føres til gevinst- og tapskonto.

For mer informasjon kontakt:

 • Arnfinn Sørensen

  Arnfinn Sørensen

  Advokat/Director

  +47 4063 9291

 • Asgeir Kjensteberg

  Asgeir Kjensteberg

  Advokatfullmektig/Manager

  +47 4063 9865