Skatteberegning for 2017 og 2018

Her finner du oversikten over skattesatser for aksjeselskaper og personlige skatteytere.

Aksjeselskaper 2018

 • Inntektsskatt: 23 %
 • Formuesskatt: 0 %

Personlige skattytere 2018:

 • Minstefradrag 45 % av bruttolønn, maks. kr 97 610, min. kr 31 800 (for arbeidsinntekt) 
 • Max. nettoskatt: 23 % (personinntekt over kr 54 750 klasse 1.
 • Trinnskatt
  • Inntekten mellom 0 - 169 000 kroner Ingen trinnskatt
  • Trinn 1: Inntekten mellom 169 000 – 237 900 kroner 1,4 % trinnskatt
  • Trinn 2: Inntekten mellom 237 900 – 598 050 kroner 3,3 %  trinnskatt
  • Trinn 3: Inntekten mellom 598 050 – 962 050 kroner 12,4 % trinnskatt *
   • * bosatte i Finnmark og Nord-Troms 10,4 %
  • Trinn 4: Inntekten over  962 050 kroner 15,4 % trinnskatt
46,6 %
Maks. netto og bruttoskatt inkl. trygdeavgift
(Lønnstakere)

Aksjeselskaper 2017

 • Inntektsskatt: 24 %
 • Formuesskatt: 0 %

Personlige skattytere 2017:

 • Minstefradrag 44 % av bruttolønn, maks. kr 94 750, min. kr 31 800 (for arbeidsinntekt) 
 • Max. nettoskatt: 24 % (personinntekt over kr 53 150 klasse 1, og kr 78 000 klasse 2)
 • Trinnskatt
  • Inntekten mellom 0 – 164 100 kroner Ingen trinnskatt
  • Trinn 1: Inntekten mellom 164 100 – 230 950 kroner 0,93 % trinnskatt
  • Trinn 2: Inntekten mellom 230 950 – 580 650 kroner 2,41 %  trinnskatt
  • Trinn 3: Inntekten mellom 580 650 – 934 050 kroner 11,52 % trinnskatt *
   • * bosatte i Finnmark og Nord-Troms 9,52 %
  • Trinn 4: Inntekten over  934 050 kroner 14,52 % trinnskatt
46,72 %
Maks. netto og bruttoskatt inkl. trygdeavgift
(Lønnstakere)

For mer informasjon kontakt:

 • Arnfinn Sørensen

  Arnfinn Sørensen

  Advokat/Director

  +47 4063 9291