Skatteberegning for 2018 og 2019

Her finner du oversikten over skattesatser for aksjeselskaper og personlige skatteytere.

Aksjeselskaper 2019

 • Inntektsskatt: 22 %
 • Formuesskatt: 0 %

Personlige skattytere 2019:

 • Minstefradrag 45 % av bruttolønn, maks. kr 100 800, min. kr 31 800 (for arbeidsinntekt) 
 • nettoskatt: 22 % (personinntekt over kr 56 550 klasse 1).
 • Trinnskatt
  • Inntekten mellom 0 – 174 500 kroner: Ingen trinnskatt
  • Trinn 1: Inntekten mellom 174 500 – 245 650 kroner: 1,9 % trinnskatt
  • Trinn 2: Inntekten mellom 245 650 – 617 500 kroner: 4,2 % trinnskatt
  • Trinn 3: Inntekten mellom 617 500 – 964 800 kroner: 13,2 % trinnskatt *
   • * bosatte i Finnmark og Nord-Troms: 11,2 %
  • Trinn 4: Inntekten over 964 800 kroner: 16,2 % trinnskatt
46,4 %
Maks. netto og bruttoskatt inkl. trygdeavgift
(Lønnstakere)

Aksjeselskaper 2018

 • Inntektsskatt: 23 %
 • Formuesskatt: 0 %

Personlige skattytere 2018:

 • Minstefradrag 45 % av bruttolønn, maks. kr 97 610, min. kr 31 800 (for arbeidsinntekt) 
 • Max. nettoskatt: 23 % (personinntekt over kr 54 750 klasse 1.
 • Trinnskatt
  • Inntekten mellom 0 - 169 000 kroner Ingen trinnskatt
  • Trinn 1: Inntekten mellom 169 000 – 237 900 kroner 1,4 % trinnskatt
  • Trinn 2: Inntekten mellom 237 900 – 598 050 kroner 3,3 %  trinnskatt
  • Trinn 3: Inntekten mellom 598 050 – 962 050 kroner 12,4 % trinnskatt *
   • * bosatte i Finnmark og Nord-Troms 10,4 %
  • Trinn 4: Inntekten over  962 050 kroner 15,4 % trinnskatt
46,6 %
Maks. netto og bruttoskatt inkl. trygdeavgift
(Lønnstakere)

For mer informasjon kontakt:

 • Arnfinn Sørensen

  Arnfinn Sørensen

  Advokat/Director

  +47 4063 9291

 • Kaja Sommerfeldt Skeid

  Kaja Sommerfeldt Skeid

  Advokatfullmektig

  +47 482 92 588