Skatteberegning for 2021 og 2022

Her finner du oversikten over skattesatser for aksjeselskaper og personlige skatteytere.

Aksjeselskaper 2022

 • Inntektsskatt: 22 %
 • Formuesskatt: 0 %

Personlige skattytere 2022:

 • Minstefradrag 45 % av bruttolønn, maks. kr 104 450, min. kr 31 800 (for arbeidsinntekt) 
 • nettoskatt: 22 % (personinntekt over kr 51 300 klasse 1).
 • Trinnskatt
  • Inntekten mellom 0 – 190 350 kroner: Ingen trinnskatt
  • Trinn 1: Inntekten mellom 190 350 – 267 900 kroner: 1,7 % trinnskatt
  • Trinn 2: Inntekten mellom 267 900 – 643 800 kroner: 4,0 % trinnskatt
  • Trinn 3: Inntekten mellom 643 800 – 969 200 kroner: 13,4 % trinnskatt *
   • * bosatte i Finnmark og Nord-Troms: 11,4 %
  • Trinn 4: Inntekten mellom 969 200 – 2 000 000: 16,4 % trinnskatt
  • Trinn 5: Inntekt over 2 000 000: 17,4% trinnskatt
47,4 %
Maks. netto og bruttoskatt inkl. trygdeavgift
(Lønnstakere)

Aksjeselskaper 2021

 • Inntektsskatt: 22 %
 • Formuesskatt: 0 %

Personlige skattytere 2021:

 • Minstefradrag 46 % av bruttolønn, maks. kr 106 750, min. kr 31 800 (for arbeidsinntekt) 
 • nettoskatt: 22 % (personinntekt over kr 52 450 klasse 1).
 • Trinnskatt
  • Inntekten mellom 0 – 184 800 kroner: Ingen trinnskatt
  • Trinn 1: Inntekten mellom 184 800– 260 100 kroner: 1,7 % trinnskatt
  • Trinn 2: Inntekten mellom 260 100 – 651 250 kroner: 4,0 % trinnskatt
  • Trinn 3: Inntekten mellom 651 250 – 1 021 550 kroner: 13,2 % trinnskatt *
   * bosatte i Finnmark og Nord-Troms: 11,2 %
  • Trinn 4: Inntekten over 1 021 550 kroner: 16,2 % trinnskatt
46,4 %
Maks. netto og bruttoskatt inkl. trygdeavgift
(Lønnstakere)