Varslet økt utbyttebeskatning - ekstraordinært utbytte og tidspunkt for skattlegging

Ekstraordinært utbytte - på hvilket tidspunkt blir dette skattepliktig?

Ny Regjering har nylig varslet økt skatt på utbytte fra og med inntektsåret 2022. Reell skatteprosent*) er foreslått økt fra 31,68% til 35,2%. Endringen er foreløpig ikke vedtatt av Stortinget, det kan likevel antas å være sannsynlig at skatt på utbytte vil bli økt for kommende år.

*) Reell skattesats: Skattesatsen for utbytte er 22%, samme skattesats som for andre inntekter. Den høyere reelle skattesatsen kommer av at grunnlaget skal oppjusteres med en faktor. For 2021 er faktoren 1,44 - kr 100 i utbytte skattlegges som om det er utdelt kr 144. For 2022 foreslås oppjusteringsfaktoren økt til 1,6. Reell skattesats beregnes med 1 * 22% * 1,6 = 35,2%

Et utbytte som blir skattlagt i 2021 vil beskattes med "den gamle" satsen = 31,68%. For noen kan det være aktuelt å vedta ekstraordinært utbytte nå i 2021, dette baseres i så fall på en mellombalanse med dato i 2021. Mellombalansen må sendes til Regnskapsregisteret og aksjeloven krever at mellombalansen er registrert og kunngjort før utbyttet kan utdeles.

Med varslet økt utbytteskatt blir det ekstra interessant å finne ut på hvilket tidspunkt utbyttet er skattemodent. Har det noe å si dersom mellombalansen skulle bli registrert og kunngjort først i begynnelsen av 2022?

  • Svaret er at utbyttet normalt innvinnes på tidspunktet for generalforsamlingens vedtak, dette gjelder også for ekstraordinært utbytte
  • Tidspunktet for registrering og kunngjøring av mellombalansen påvirker ikke tidspunktet for skattlegging, men har som nevnt betydning for når utbyttet faktisk kan utbetales
  • Det er vanlig og tillatt å vedta mellombalansen og ekstraordinært utbytte i samme ekstraordinære generalforsamling. Det man skal huske på er at ubetaling ikke kan skje før mellombalansen er registrert og kunngjort. For alle selskap som har revisjon av årsregnskapet må også mellombalansen revideres. I innsendingen skal balansedato og dato for fastsetting fremgå, dersom det er revisjonsplikt skal revisjonsberetningen også legges ved innsendingen.