Lønn eller utbytte

Denne beregningen gir ikke nødvendigvis et fullstendig bilde av din skatteposisjon, da en rekke individuelle forhold kan påvirke denne. Beregningen må derfor ikke benyttes som beslutningsgrunnlag. For en fullstendig gjennomgang av dine skatteforhold anbefaler vi at du tar kontakt med KPMG. KPMG påtar seg ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av bruk av denne beregningsmodellen.