Økt utbyttebeskatning - tidspunkt for skattlegging av tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte

Ekstraordinært utbytte - på hvilket tidspunkt blir dette skattepliktig?

Utbytteskatten ble økt for 2023, med virkning fra og med 6. oktober 2022.  Den reelle skattesatsen*) for utbytte er 37,84%. Frem til og med 5. oktober 2022 var reell skattesats 35,2%, mens den for 2021 var 31,68%. 

*) Reell skattesats: Skattesatsen for utbytte er 22%, samme skattesats som for andre inntekter. Den høyere reelle skattesatsen kommer av at grunnlaget skal oppjusteres med en faktor. Oppjusteringsfaktoren for 2023 (gjelder fra 6. oktober 2022) er 1,7 (fra tidligere 1,6). Dette betyr at kr 100 i utbytte skattlegges som om det er utdelt kr 172.  Reell skattesats beregnes med 1 * 22% * 1,72 = 37,84%

Det er beslutningstidspunktet (vedtak om utbytte) og ikke tidspunkt for utbetaling av utbyttet som avgjør skattleggingen. Utbytte som ble vedtatt i 2022 og utbetales i 2023 vil bli skattlagt for 2022. Dette vil gjelde for både tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte som ble vedtatt innen utgangen av 2022. For 2022 gjaldt to oppjusteringsfaktorer. Fram til og med 5. oktober var oppjusteringsfaktoren 1,6 og reell skattesats var dermed 35,2 %. Fram og med 6. oktober økte oppjusteringsfaktoren til 1,72 slik at reell skattesats ble 37,84 %.

For ekstraordinært utbytte kreves det en mellombalanse som grunnlag for beslutningen. Mellombalansen må sendes inn til Regnskapsregisteret og være registrert og kunngjort før det ekstraordinære utbyttet kan utbetales. Det er både vanlig og tillatt å vedta mellombalansen og ekstraordinært utbytte i samme ekstraordinære generalforsamling. Utbetaling kan imidlertid ikke skje før mellombalansen er registrert og kunngjort. For alle selskap som har revisjon av årsregnskapet må også mellombalansen revideres. I innsendingen skal balansedato og dato for fastsetting fremgå, og dersom det er revisjonsplikt skal revisjonsberetningen også legges ved innsendingen. Registrering og kunngjøring av mellombalansen etter årsskiftet til 2023 har ikke betydning for tidspunkt for skattlegging, et ekstraordinært utbytte som ble vedtatt før årsskiftet skattlegges for 2022. Hvilken skattesats som blir gjeldende avhenger av datoen for utbyttebeslutningen.