Viktige skattedatoer

Oversikt over viktige skattdatoer
15. januar
Innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk for november og desember
Frist for betaling forskuddsskatt for personlige skattytere (6 termin)
31. januar
Siste frist for innsendelse av aksjonærregisteroppgaven elektronisk og på papir.
5. februar
Frist for innlevering av A-meldingen for januar.
15. februar
Frist for betaling av 1. termin forskuddsskatt for upersonlige skattytere - frist for betaling 1. termin
Årsoppgave skal være sendt ut.
1. mars
Frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger.
Frist for å registrere seg som e-bruker
6. mars
Frist for innlevering av A-meldingen for februar.
Innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk for januar og februar.
15. mars
Frist for betaling forskuddsskatt for upersonlige skattytere (1 termin).
Frist for betaling forskuddsskatt for personlige skattytere (1 termin).
4. april
Preutfylt skattemelding (selvangivelse) er tilgjengelig elektronisk og utsendelse på papir starter.
5. april
Frist for innlevering av A-meldingen for mars.
15. april
Frist for betaling forskuddsskatt for upersonlige skattytere (2. termin).
30. april
Frist for innlevering av skattemelding (selvangivelse) for personlige skattytere - skjæringstidspunkt for stille aksept.
Frist for å søke om utsatt leveringsfrist av skattemelding for personlige skattytere.
Frist for levering av oppgave over aksjer og grunnfondsbevis for personlige skattytere.
5. mai
Frist for innlevering av A-meldingen for april.
15. mai
Skatteoppgjøret - frist for å endre kontonummer for utbetalt tilgodebeløp.
Frist for betaling forskuddsskatt for personlige skattytere (2 termin).
Innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk for mars og april.
Frist for innlevering av skattemelding (selvangivelse) for næringsdrivende/regnskapspliktige.
Frist for levering av oppgave over aksjer og grunnfondsbevis for næringsdrivende.
31. mai
Frist for å søke om utsatt innlevering for næringsdrivende.
Siste frist for betaling av tilleggsforskudd for å unngå rentetillegg for næringsdrivende/regnskapspliktige, samt for personlige og upersonlige skattytere.
Selvangivelse for selskap – frist for levering.
6. juni
Frist for innlevering av A-meldingen for mai.
21. juni
1. pulje av utbetaling av tilgodeskatt for personlige skattytere.
5. juli
Frist for innlevering av A-meldingen for juni.
17. juli
Innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk for mai og juni.
Frist for betaling forskuddsskatt for personlige skattytere (3 termin).
3. august
Skatteoppgjør - første pulje for næringsdrivende er klar.
7. august
Frist for innlevering av A-meldingen for juli.
10. august
Klagefrist for personlige skattytere som mottok skatteoppgjøret i juni.
5. september
Frist for innlevering av A-meldingen for august.
15. september
Innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk for juli og august.
Frist for betaling forskuddsskatt for personlige skattytere (4 termin).
5. oktober
Frist for innlevering av A-meldingen for september.
25. oktober
Siste pulje med skatteoppgjør er nå klart. Skattelisten legges ut og skatteoppgjørene sendes ut.
6. november
Frist for innlevering av A-meldingen oktober.
15. november
Innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk for september og oktober.
Frist for betaling forskuddsskatt for personlige skattytere (5 termin).
5. desember
Frist for innlevering av A-meldingen november.
15. desember
Utsendelse av informasjon vedrørende skattekort for 2017 starter.
5. januar
Frist for innlevering av A-meldingen desember.
15. januar
Innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk for november og desember.
Se hele listen