• 08.03.2021

Arveavgift

Arveavgiftsreglene finnes i Arveavgiftsloven av 1964. Fra og med 1. januar 2014 er arveavgiftsplikten bortfalt.

  • 28.03.2023

Arv – Noen sentrale problemstillinger

Hvem er arvinger, og hvilke muligheter har man til å endre på fordelingen av arv ved å opprette testament. Spesielt for ektefeller uten livsarvinger og samboere kan det være viktig å tenke testament.