• 19.12.2017

Arveavgift

Arveavgiftsreglene finnes i Arveavgiftsloven av 1964. Fra og med 1. januar 2014 er arveavgiftsplikten bortfalt.

  • 19.12.2017

Arv/generasjonsskifte: Noen sentrale problemstillinger

Hvem er arvinger, og hvilke muligheter har man til å endre på fordelingen av arv ved å opprette testament. Spesielt for barnløse ektefeller og samboere kan det være viktig å tenke testament.