Økt utbyttebeskatning - tidspunkt for skattlegging av tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte

Ekstraordinært utbytte - på hvilket tidspunkt blir dette skattepliktig?

Utbytteskatten er økt fra og med 2022, reell skatteprosent*) er nå 35,2% fra tidligere 31,68%. 

*) Reell skattesats: Skattesatsen for utbytte er 22%, samme skattesats som for andre inntekter. Den høyere reelle skattesatsen kommer av at grunnlaget skal oppjusteres med en faktor. Oppjusteringsfaktoren for 2022 er 1,6 (fra tidligere1,44). Dette betyr at kr 100 i utbytte skattlegges som om det er utdelt kr 166.  Reell skattesats beregnes med 1 * 22% * 1,6 = 35,2%

Et utbytte som skattlegges i 2021 beskattes med "den gamle" satsen = 31,68%. Det er beslutningstidspunktet (vedtak om utbytte) og ikke tidspunkt for utbetaling av utbyttet som avgjør skattleggingen. Utbytte som ble vedtatt i 2021 og utbetales i 2022 vil bli skattlagt for 2021, med "gammel" skattesats. Dette vil gjelde for både tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte som ble vedtatt før utgangen av 2021.

For ekstraordinært utbytte kreves det en mellombalanse som grunnlag for beslutningen. Mellombalansen må sendes inn til Regnskapsregisteret og være registrert og kunngjort før det ekstraordinære utbyttet kan utbetales. Det er både vanlig og tillatt å vedta mellombalansen og ekstraordinært utbytte i samme ekstraordinære generalforsamling. Utbetaling kan imidlertid ikke skje før mellombalansen er registrert og kunngjort. For alle selskap som har revisjon av årsregnskapet må også mellombalansen revideres. I innsendingen skal balansedato og dato for fastsetting fremgå, dersom det er revisjonsplikt skal revisjonsberetningen også legges ved innsendingen. Registrering og kunngjøring av mellombalansen etter årsskiftet til 2022 har ikke betydning for tidspunkt for skattlegging, et ekstraordinært utbytte som ble vedtatt før årsskiftet skattlegges for 2021 med den "gamle" skattesatsen.