Aksjonærregisteroppgave og skattemelding for aksjonærene

Aksjeselskap rapporterer inntekter og grunnlag for formuesposter for aksjonærene i aksjonærregisteroppgaven. I en del tilfeller er rapporteringen ufullstendig eller feil. Det er viktig at aksjonærene kontrollerer skattemeldingen og gjør endringer dersom det er nødvendig.

Aksjonærregisteroppgave - grunnlag for forhåndsutfylt skattemelding

Aksjonærregisteroppgave (RF-1086) har leveringsfrist 31. januar. Oppgaven skal blant annet omfatte utbytte, antall aksjer, endringer i kapital og eierforhold.  

Det som er rapportert i aksjonærregisteroppgaven er grunnlag for de opplysninger som kommer med i den forhåndsutfylte skattemeldingen. Aksjonærene kan imidlertid ikke stole blindt på automatikken, men må kontrollere at alt har kommet med og at opplysningene er riktige. Aksjonærregisteroppgaven kan være feil eller ufullstendig utfylt. Oppgaven kan også bli korrigert etter leveringsfristen og det kan være for sent til at opplysningnene kan komme med i den forhåndsufylte skattemeldingen.

Aksjonærens skattemelding

Aksjonæren er pliktig til å oppgi alle inntekter og formuesposter. At noe er feil eller utelatt i aksjonærregisteroppgaven blir ikke akseptert av Skatteetaten som unnskyldning for at noe er feil eller ikke tatt med i aksjonærens skattemelding. 

Finner Skatteetaten feil eller mangler ved kontroll av skattemeldingen varsles aksjonæren om endring og det kan også bli tilleggsskatt. Tilleggskatten kan bli inntil 60% av den skatt som kunne blitt for lav dersom feilen ikke hadde blitt fanget opp.

Anbefaling for alle aksjonærer:

  • Kontroller om alle inntekts- og formuesposter er tatt med i den forhåndsutfylte skattemeldingen. Legg til og/eller endre dersom noe mangler eller er feil.
  • Er det mottatt en ny aksjeoppgave (RF-1088) betyr det at den opprinnelige aksjonærregisteroppgaven er rettet. Ta det som en indikasjon på at det kan være endringer som ikke har kommet med i den forhåndsutfylte skattemeldingen og gjør en ekstra grundig kontroll.
  • Oppdages feil eller mangler etter at skattemeldingen er levert er det viktig å levere skattemeldingen på nytt. Skatteetaten om å se, endre og levere skattemeldingen  

Ta gjerne kontakt med oss i KPMG for mer informasjon