Arveavgift

Arveavgiftsreglene finnes i Arveavgiftsloven av 1964. Fra og med 1. januar 2014 er arveavgiftsplikten bortfalt.

Arveavgiften falt bort fra og med 1. januar 2014. Imidlertid forelå fortsatt arveavgiftsplikt dersom arvelater falt bort i 2013 eller tidligere og boet ikke var oppgjort eller at arv eller gave (forskudd på arv) ikke var meldt til skattemyndighetene. Sistnevnte regler falt bort fra og med 1. januar 2021.

Det er innført et kontinuitetsprinsipp for inngangsverdien til arvede formuesgjenstander.

Boliger, fritidseiendommer og landbrukseiendommer som arvelater/giver kunne solgt skattefritt kan også arving/gavemottaker selge skattefritt ved at inngangsverdien for mottaker for slike formuesgjenstander utgjør markedsverdien på arve-/gavetidspunktet.

Det er innført et kontinuitetsprinsipp for inngangsverdien til arvede formuesgjenstander.

Boliger, fritidseiendommer og landbrukseiendommer som arvelater/giver kunne solgt skattefritt kan også arving/gavemottaker selge skattefritt ved at inngangsverdien for mottaker for slike formuesgjenstander utgjør markedsverdien på arve-/gavetidspunktet.