Arveavgift

Arveavgiftsreglene finnes i Arveavgiftsloven av 1964. Fra og med 1. januar 2014 er arveavgiftsplikten bortfalt.

Med virkning fra og med 1. januar 2014 er arveavgiften falt bort. Det foreligger fortsatt arveavgiftsplikt dersom arvelater falt bort i 2013 eller tidligere og boet ikke er oppgjort eller at arv eller gave (forskudd på arv) ikke er meldt til skattemyndighetene.

Det er innført et kontinuitetsprinsipp for inngangsverdien til arvede formuesgjenstander.

Boliger, fritidseiendommer og landbrukseiendommer som arvelater/giver kunne solgt skattefritt kan også arving/gavemottaker selge skattefritt ved at inngangsverdien for mottaker for slike formuesgjenstander utgjør markedsverdien på arve-/gavetidspunktet.

For mer informasjon kontakt

Arnfinn Sørensen

Arnfinn Sørensen

Advokat/Director

+47 4063 9291

Jan-Åge Nymoen

Jan-Åge Nymoen

Advokat/Partner

+47 4063 9231