Bedriftsturer til utlandet

Det er mer og mer vanlig å arrangere reiser for ansatte til utlandet i stedet for tradisjonelle weekendopphold på høyfjellshotell.

Dette skjer ikke minst på grunn av at utenlandsturer kan være like rimelige som weekendturer i Norge – blant annet fordi flyreiser generelt har blitt rimeligere. Det er ikke uvanlig at slike reiser går til storbyer som Madrid, Barcelona, Praha og London. Turene arrangeres som velferdstiltak for de ansatte. De er skattefrie for de ansatte, og arbeidsgiver har fradragsrett som velferdsutgift uten plikt til å svare arbeidsgiveravgift. Skattereglene tillater at de ansatte har med ektefelle, samboer og barn på slike arrangementer, uten skattemessige konsekvenser.

I retningslinjene fra Skattedirektoratet er det oppstilt følgende vilkår for at et velferdsarrangement ikke skal medføre fordelsbeskatning for de ansatte:

  • Arrangementet må være rimelig
  • Alle eller en betydelig gruppe av de ansatte må få tilbud om å delta (avdelingsvise arrangement aksepteres)
  • Arrangementet må ikke ha karakter av ferie (2 dagers opphold på hotell aksepteres)

Tidligere var det et vilkår at bedriftsturene, både de som finner sted i Norge og de som medfører reise til utlandet, måtte avvikles i forbindelse med weekend/helg. Dette kravet er nå fjernet. Det er med andre ord mulig å gjennomføre slike turer på vanlige hverdager, for eksempel fra tirsdag til torsdag.

Skattemyndighetene aksepterer at man kan kombinere et skattefritt velferdsarrangement med et fagseminar – og dermed at oppholdet kan vare lengre enn 2 dager. F eks at en reise starter med et faglig seminar og at dette avsluttes fredag ettermiddag. Med andre ord at man har et velferdsarrangement i 2 dager fredag til søndag.