Forfallstidspunkter 2022

Terminer  

1

2

3

4

5

6

Avslutningsdato

28.feb

30.apr

30.jun

31.aug

31.okt

31.des

Betaling av:  

Skattetrekk

15.mar

15.mai

15.jul

15.sep

15.nov

15.jan

Arbeidsgiveravgift

15.mar

18.mai

15.jul

15.sep

15.nov

15.jan

Skattemelding Merverdiavgift mv.

12.apr

10.jun

31. aug

11.okt

10.des

10.feb

Forskuddsskatt
(upersonlige skattytere)

15.feb

15.apr

Restskatt innen 31. mai året etter inntektsåret

Forskuddsskatt (personlige skatteytere)

15.mar

15.juni

15.sep

15.des

 

 

Innlevering av terminoppgaver/rapportering A-ordningen:

Arbeidsgiveravgift og skattetrekk

7.feb/ 7 .mar

5.apr/ 5.mai

7.jun/ 5.jul

5.aug/ 5.sept

5.okt/ 57nov

5.des/ 5.jan

MVA -melding mv.

 10. apr

10.jun

31. aug

10.okt

10.des

10.feb

Skattemelding MVA Årsoppgave primærnæring

11.apr

 

 

 

 

 

Skattemelding MVA Årsoppgave lav omsetning (små virksomheter)

 10.mar 

 

 

 

 

 

Kompensasjon av mva for kommuner mv.

10.apr

10.jun

31. aug

10.okt

10.des

10.feb

Årsoppgave for kompensasjon

 

 

 

 

 

10.feb