Frist for innsending av årsregnskap

Frist for innsending av årsregnskap er senest én måned etter at det er godkjent av generalforsamlingen. Siste frist etter hovedreglene er 31. juli og forsinkelsesgebyr begynner å løpe fra 1. august. Forsinkelsesgebyret er knyttet til Rettsgebyret.

Senest én måned etter godkjenningen av årsregnskapet skal regnskapspliktige sende et eksemplar av årsregnskapet til Regnskapsregisteret. De fleste har kalenderår som regnskapsår og fristen for å godkjenne årsregnskapet er 30. juni. Det innebærer da at siste frist for innsending av årsregnskapet etter hovedreglene er 31. juli i etterfølgende år. Samme frist gjelder for selskaper med avvikende regnskapsår med avslutningsdato 1. juli og senere.

Hvis komplett årsregnskap ikke er sendt til Regnskapsregisteret innen fristen vil det påløpe forsinkelsesgebyr, jf. regnskapsloven § 8-3. For enheter med avvikende regnskapsår og avslutningsdato i perioden 1. januar til 30. juni er tilsvarende frist innen utgangen av februar.

Reglene gjelder alle innsendingspliktige fra stiftelse og frem til enhetene er endelig slettet i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. Enheten er ansvarlig for å betale gebyret, alternativt styrets medlemmer. Har ikke den regnskapspliktige styre, vil det være deltakerne eller medlemmene og daglig leder som har ansvar for gebyret.

Forsinkelsesgebyret kan løpe maksimalt i 26 uker. Grunnlaget for å beregne forsinkelsesgebyret er gjeldende rettsgebyr, som fra 1. januar 2023 er kr 1 243. Det ilegges ett rettsgebyr per uke de første åtte ukene, to rettsgebyr per uke de neste ti ukene, og tre rettsgebyr per uke de siste åtte ukene. Totalt kan forsinkelsesgebyret for forsinket innsending i 2023 bli maksimalt kr 64 636.

Hvis komplett årsregnskap ikke er sendt til Regnskapsregisteret senest 6 måneder etter innsendingsfristen, kan foretaket bli tvangsoppløst.