Frist for innsending av årsregnskap

Frist for innsending av årsregnskap er etter hovedreglene 31. juli og forsinkelsesgebyr begynner å løpe fra 1. august. Forsinkelsesgebyret er knyttet til Rettsgebyret.

De fleste har kalenderår som regnskapsår og frist for innsending er da etter hovedreglene 31. juli i etterfølgende år. Samme frist gjelder for dem med avvikende regnskapsår med avslutningsdato 1. juli og senere. Hvis komplett årsregnskap ikke er sendt til Regnskapsregisteret senest fristen vil det påløpe forsinkelsesgebyr, jf. regnskapslovens § 8-3. For enheter med avvikende regnskapsår og avslutningsdato i perioden 1. januar til 30. juni er tilsvarende frist siste februar.

Reglene gjelder alle innsendingspliktige fra stiftelse og frem til enhetene er endelig slettet i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. Enheten er ansvarlig for å betale gebyret, alternativt styrets medlemmer. Har ikke den regnskapspliktige styre, vil det være deltakerne eller medlemmene og daglig leder som har ansvar for gebyret.

Forsinkelsesgebyret kan løpe maksimalt i 26 uker. Grunnlaget for å beregne forsinkelsesgebyret er gjeldende rettsgebyr, som fra 1. januar 2022 er kr 1 223. Det ilegges ett rettsgebyr per uke de første åtte ukene, to rettsgebyr per uke de neste ti ukene, og tre rettsgebyr per uke de siste åtte ukene. Totalt kan forsinkelsesgebyret for forsinket innsending i 2022 bli maksimalt kr 63 596.

Frist for innsending ble utsatt både i 2021 og 2020 på grunn av Covid-19. Fristen for innsending av årsregnskapene for 2020 og 2019 var utsatt til 30. september. Børsnoterte foretak og foretak under tilsyn av Finanstilsynet hadde ikke utsatt frist for fastsetting og innsending av årsregnskapene.