Grunnbeløpet

Grunnbeløpet reguleres hvert år med virkning fra 1. mai.

Siste regulering av grunnbeløpet (G) var pr. 1. mai 2018. Grunnbeløpet er kr 96 883, opp fra kr 93 634 i 2017. Gjennomsnittlig G for 2018 er kr 95 800 Skatteetatens oversikt over grunnbeløpet og historiske endringer er tilgjengelig her: http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Grunnbelopet-i-folketrygden/ 

For mer informasjon kontakt:

  • Arnfinn Sørensen

    Arnfinn Sørensen

    Advokat/Director

    +47 4063 9291