Grunnbeløpet

Grunnbeløpet reguleres hvert år med virkning fra 1. mai.

Siste regulering av grunnbeløpet (G) var pr. 1. mai 2021. Grunnbeløpet er kr 106 399, opp fra kr 101 351 i . Gjennomsnittlig G for 2021 er kr 104 716. Skatteetatens oversikt over grunnbeløpet og historiske endringer er tilgjengelig her: https://www.skatteetaten.no/satser/grunnbelopet-i-folketrygden/