Renter - skattefastsettelsen 2021

  • Det beregnes renter både når en får tilgodehavende skatt og restskatt.
  • Renter på tilgodebeløp i skatt beregnes for personlige skattytere fra 1. juli 2021 og frem til datoen skatteoppgjøret sendes fra skatteetaten.Tidligste forfallstermin vil være 20. august i skattefastsettingsåret for personlige skattytere. Hvis du får skatteoppgjøret ditt i august eller senere, er fristen for 1. termin tre uker etter datoen skatteoppgjøret ditt var klart, og fristen på 2. termin åtte uker etter at skatteoppgjøret ditt var klart.
  • For upersonlige skattytere vil utgangspunktet for beregning av renter være fra 15. mars 2022.
  • Det vil være samme sats for rentegodtgjørelse og for rentetillegg. Rentene beregnes med utgangspunkt i Norges Banks styringsrente per 1. januar i skattefastsettingsåret, men med en reduksjon på 25 prosent – dvs 0,39 % for 2021. Reduksjonen er begrunnet i at avregningsrenter ikke skal anses som skattepliktig inntekt slik tilfellet er for andre typer renter. Rentetillegg ved restskatt vil ikke være en skattemessig fradragspost.
  • Det blir ikke beregnet renter på restskatt dersom det er betalt tilleggsforskudd innen 31. mai 2022.