Skattemelding for selskap for 2023

Ny skattemelding skal tas i bruk av alle selskap for 2023. Det er store endringer i form og alle selskap må nå levere gjennom et regnskapssystem eller et årsoppgjørsprogram. Skatteetaten åpnet 8. februar 2024 for innsending av skattemelding 2023 for selskap

Informasjon fra Skatteetaten om den nye skattemeldingen for selskap

Ny skattemelding for alle selskap

Vi går fra skjema til tema. Skattemeldingen er mer oversiktlig strukturert og vil - etter hvert - bli enklere å bruke. Overgangsfasen kan imidlertid bli krevende og vi vil måtte påregne ekstra tid og innsats.

Enkeltpersonsforetak benyttet ny skattemelding allerede for 2022, med levering i 2023. Det var også mulig for de fleste selskap å velge den nye løsningen for 2022. Erfaringene har vært noe blandet. Vi regner med at det som ble oppdaget av barnesykdom og utfordringer i hovedsak vil være rettet opp i leveringen av skattemeldingene for 2023.

Hva er nytt og endret?

Leveringsmåte

All utfylling og innsending skal skje gjennom et regnskapssystem eller et årsoppgjørsprogram.

Det er ikke mulig å bruke de tidligere skjemaene i Altinn. Manuell utfylling er derfor ikke et alternativ.

Selskap som ikke har et regnskapssystem eller et årsoppgjørsprogram som takler levering av skattemeldingen må enten investere i nytt verktøy eller kjøpe tjenesten med levering fra andre. Revisor og regnskapsfører kan bistå med denne tjenesten.

Ingen regel uten unntak. De fleste enkeltpersonsforetak skal fortsatt kunne levere skattemeldingen uten å ha et regnskapssystem eller årsoppgjørsprogram. For selskap er det imidlertid en regel uten unntak, her må alt altså gå via regnskapssystem eller årsoppgjørsprogram.

Innhold

Ny skattemelding omfatter næringsspesifikasjon og er temabasert. Næringsspesifikasjonen tilsvarer det som tidligere var næringsoppgaven.

De tidligere skjemaene er historie og tilsvarende informasjon skal være tatt inn i skattemelding/næringsspesifikasjon, temabasert.

Opplysningskravene er utvidet og skjerpet for transaksjoner og mellomværende med nærstående. Rapporteringen skal nå inneholde detaljer per transaksjonstype og motpart. Det skal også rapporteres om andre forhold knyttet til internprising, blant annet om det er foretatt restruktureringer eller andre vesentlige endringer.

Funksjonalitet for kontroll - validering

Ny skattemelding har funksjonalitet for å kontrollere kvaliteten på opplysningene og kan dermed gi tilbakemelding om evt. feil før innsending av skattemeldingen.

Innebygde kontroller er som oftest et gode, som kan være tidsbesparende og øke kvaliteten. Erfaring tilsier at enkelte innebygde kontroller kan gi tekniske utfordringer. Dette må i så fall håndteres - både teknisk og praktisk.

Er noe som før?

Det enkle svaret er ja, mye er som før:

 • Logikken i hva som er skattepliktig og hvordan en regnskapspliktig kommer seg fra regnskapsmessig resultat til skattepliktig inntekt eller underskudd er uendret.
  • Men den tekniske måten å gå fra regnskap til skatt, tidligere skjema for midlertidige forskjeller og næringsoppgavens side 4, er erstattet av temaer og felter.
 • Det faktiske innholdet i opplysningene som skal gis er det samme som før.
  • Det er imidlertid en sannhet med modifikasjoner, se avsnittet over om hva som er nytt, med økte krav til rapportering av transaksjoner og mellomværende med nærstående.
  • På den positive siden skal det nå være nok å opplyse om en ting en gang. Skatteetaten opplyser at dobbeltrapportering av samme tall eller andre opplysninger er luket vekk fra den nye skattemeldingen.
 • Frist for levering av skattemeldingen er uendret = 31. mai, det er mulig å søke om utsettelse og søknaden MÅ i så fall være sendt innen fristen har gått ut.
  • Foreløpig er det ikke gitt signaler om at Skatteetaten vil bli ekstra lempelig med søknadsfrist. Nytt system kan kanskje gi grunnlag for utvidet frist. Inntil videre får vi innstille oss på levering innen fristen og håpe at det - som tidligere år - vil bli mulig å søke om utsettelse til 30. juni.

Mer informasjon og bistand

Skatteetaten har fyldig informasjon i en rekke artikler på skatteetaten.no. Gode eksempler er:

Vi svarer gjerne på spørsmål, gir mer utfyllende informasjon og kan også bistå de fleste selskap med den tekniske leveringen av skattemeldingen.