Skjermingsrente

Utbytte og aksjegevinster som går utover skjermingsfradraget er skattepliktige. Skjermingsfradraget forteller deg hvor mye av gevinsten som er skattefri. Det er skjermingsrenten som benyttes til å finne skjermingsfradraget. Hvert år fastsettes skjermingsrenten av Finansdepartementet.

Skjermingsrenten for inntektsåret 2021 er fastsatt til 0,5 prosent for personlige aksjonærer og deltakere i ansvarlige selskap mv. For enkeltpersonforetak er maksimal skjermingsrente satt til 0,6 prosent for 2021 (foretaksmodellen).

Dersom en aksjonær mottar utbytte eller selger sine aksjer i et selskap, er vedkommende pliktig å svare skatt for den delen av avkastningen som overstiger skjermingsfradraget.

Skjermingsfradraget = skjermingsgrunnlag x skjermingsrente.

For 2021 er skattesatsen på aksjeinntekter 31,68 prosent. Satsen består av 22% (skatt på alminnelig inntekt) ganget med en oppjusteringsfaktor på utbytte på 1,44).

Ubenyttet skjerming benyttes på samme aksje i fremtiden. Den ubenyttede skjermingen vil tillegges neste års skjermingsgrunnlag.