Standard Audit File-Tax (SAF-T) – Standard rapporteringsformat til Skatteetaten

1. januar 2020 tredde SAF-T regelverket i kraft i Norge. Dette innebærer at alle skatteytere som er bokføringspliktige i Norge og som har bokføringsmaterialet tilgjengelig elektronisk skal kunne innlevere regnskapsdata i XML format i Altinn på forespørsel fra Skatteetaten.

Mange bedrifter har pr. i dag ikke en SAF-T løsning direkte i ERP-systemet, og trenger derfor å implementere en slik løsning. Alternativt, må bedriftene implementere løsninger utenfor sine ERP system slik at rapporteringskravet kan overholdes.

Hva omfattes og hva innebærer reglene?

I første omgang omfattes følgende:

  • Selskapsinformasjon
  • Spesifisert hovedbok
  • Kundeinformasjon
  • Leverandørinformasjon
  • Saldobalanse med mapping til standard norsk kontoplan
  • MVA-koder med mapping til norske standardkoder

SAF-T rapporteringen vil etter hvert utvides, og kommer til å omfatte ytterligere regnskapsdata.

Videre må alle selskaper som skal sende inn SAF-T filer til Skattemyndighetene bruke standard norsk kontoplan og standard MVA-koder. Dersom selskapene ikke har standardene oppsatt i ERP systemet, må kontoer og MVA-koder mappes mot standarden.

Skatteetaten vil på forespørsel kunne be om at ovenstående informasjon sendes inn i SAF-T format (XML format) i Altinn. Dette vil i første omgang være i forbindelse med bokettersyn og kontroller utført av Skatteetaten. De første forespørslene ble utsatt grunnet COVID-19 og kom derfor i November 2020. Fristen for innlevering av SAF-T filene har vært ca. 14 dager

Alle bokføringspliktige som har bokføringsmaterialet elektronisk tilgjengelig omfattes av SAF-T regelverket. Dette vil også gjelde utenlandske selskap som har registrerte NUF/filialer i Norge.

Hva kan selskapene gjøre?

Selskapene har følgende muligheter:

  1. Hvis ERP systemet som brukes har en SAF-T løsning som kan implementeres kan systemleverandøren kontaktes
  2. Hvis selskaper ikke har all regnskapsdata i samme system kan eksterne SAF-T løsninger implementeres, dvs. løsninger som ligger utenfor selve regnskapssystemene.

KPMG kan bistå selskaper som ikke har mulighet til å oppdatere sine ERP-system til å overholde regelverket eller selskaper som vil at SAF-T rapporteringen ikke skal være en integrert løsning i ERP-systemet. KPMG har erfaring med å trekke data fra selskapenes ERP systemer, sortere og mappe dataen for så å konvertere dataen til XML format.

KPMG kan også bistå med validering av SAF-T filer. Det vil da gjøres både en validering av strukturen, slik at det er mulig å laste opp filen i Altinn, samt en validering av innholdet slik at det ikke er noen åpenbare feil i filen.

 

Linker til relatert innhold:

SAF-T as a Service - KPMG Norge (home.kpmg)

Rett skatt til rett tid – ved hjelp av algoritmer - KPMG Norge (home.kpmg)

Prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet - KPMG Norge (home.kpmg)

SAF-T regnskap, har du kontroll? - KPMG Norge (home.kpmg)