Standard Audit File-Tax (SAF-T) – Standard rapporteringsformat til Skatteetaten

1. januar 2020 tredde SAF-T regelverket i kraft i Norge. Dette innebærer at alle skatteytere som er bokføringspliktige i Norge og som har bokføringsmaterialet tilgjengelig elektronisk skal kunne innlevere regnskapsdata i XML format i Altinn på forespørsel fra Skatteetaten.

Mange bedrifter har pr. i dag ikke en SAF-T løsning direkte i ERP-systemet, og trenger derfor å implementere en slik løsning. Alternativt, må bedriftene implementere løsninger utenfor sine ERP system slik at rapporteringskravet kan overholdes.

Hva omfattes og hva innebærer reglene?

I første omgang omfattes følgende:

  • Selskapsinformasjon
  • Spesifisert hovedbok
  • Kundeinformasjon
  • Leverandørinformasjon
  • Saldobalanse med mapping til standard norsk kontoplan
  • MVA-koder med mapping til norske standardkoder

SAF-T rapporteringen vil etter hvert utvides, og kommer til å omfatte ytterligere regnskapsdata.

Videre må alle selskaper som skal sende inn SAF-T filer til Skattemyndighetene bruke standard norsk kontoplan og standard MVA-koder. Dersom selskapene ikke har standardene oppsatt i ERP systemet, må kontoer og MVA-koder mappes mot standarden.

Skatteetaten vil på forespørsel kunne be om at ovenstående informasjon sendes inn i SAF-T format (XML format) i Altinn. Av erfaring etterspør Skatteetaten en SAF-T fil ved de fleste typer kontroller. Fristen for innlevering av SAF-T filene har vært ca. 14 dager.

Alle bokføringspliktige som har bokføringsmaterialet elektronisk tilgjengelig omfattes av SAF-T regelverket. Dette vil også gjelde utenlandske selskap som har registrerte NUF/filialer i Norge.

Hva kan selskapene gjøre?

Selskapene har følgende muligheter:

  1. Implementere systemleverandørens standard SAF-T løsning
  2. Implementere en ekstern SAF-T løsning, dvs. en løsning som ligger utenfor ERP systemet.

KPMG kan bistå selskaper som ikke har mulighet til å oppdatere sine ERP-system til å overholde regelverket eller selskaper som vil at SAF-T rapporteringen ikke skal være en integrert løsning i ERP-systemet. KPMG har erfaring med å trekke ut data fra selskapenes ERP systemer, sortere og mappe dataene for så å konvertere dataen til XML format.

KPMG kan også bistå med validering av SAF-T filer. Vi vil da gjennomføre en rekke kontroller av både filens struktur og innhold, for å avdekke eventuelle feil og mangler i filen. Videre kan KPMG bistå med å rette opp i feil og mangler som avdekkes, slik at filen vil være compliant. Av erfaring vet vi at flere standard SAF-T løsninger fremdeles inneholder feil og manger. Vi anbefaler derfor på det sterkeste å validere SAF-T filen, for å forsikre at denne er compliant i tilfelle en kontroll. 

Linker til relatert innhold:

SAF-T as a Service - KPMG Norge (home.kpmg)

Rett skatt til rett tid – ved hjelp av algoritmer - KPMG Norge (home.kpmg)

Prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet - KPMG Norge (home.kpmg)

SAF-T regnskap, har du kontroll? - KPMG Norge (home.kpmg)