Forsvarlig egenkapital og likviditet – En veiledning for å skrive ledelsevurdering

Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet.

Formål med ledelsesvurderingen


Kilder:

 • Aksjeloven § 3-4. Krav om forsvarlig egenkapital og likviditet.

Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet.

Ved en normal drift i virksomheten vil aksjelovens øvrige regler danne grunnlag for hyppighetene av rapporteringen, for eksempel aksjeloven §6-15 med krav til daglig leder i et aksjeselskapet om rapportering hver fjerde måned. Ved avvik fra en normal driftssituasjon eller ved økt risiko for virksomheten, bør rapporeringsfrekvens økes.

Risiko deles ofte inn i:

 • Forretningsrisiko (virksomhetens rammevilkår endres)
 • Operasjonell risiko (endringer knyttet til virksomheten)
 • Finansiell risiko (endringer knyttet til virksomhetens finansiering)
 • Legg til i juridisk utdragHovedformål og utfordring

Styret har ansvar for at virksomheten til enhver tid har tilstrekkelig likvider og egenkapital. Det skal vurderes grundig spesielt ved utdeling av utbytte og konsernbidrag. Egentlig er det en løpende øvelse og bør også vurderes utført ved større investeringer eller andre transaksjoner som påvirker kontantstrømmer og egenkapital. Selskapet skal ha implementert tilstrekkelig styringsverktøy for å sikre at dette er ivaretatt til enhver tid.

Forsvarlig egenkapital og likviditet skal understøttes på det tidspunktet vurderingen gjøres. For eksempel, om vurderingen gjøres i forbindelse med behandling av årsregnskapet for 20x1 og forslag til utdeling av utbytte 15 april 20x2, skal vurderingen ta hensyn til foreslått disponering for fjoråret, samt finansiell aktivitet frem til vurderingstidspunktet. Videre skal vurderingen inkludere planlagt aktivitet 18 mnd. fremover.

Merk: Det foreligger ingen bestemt beregning eller formel for hva som er forsvarlig egenkapital. Selskapet må selv, i forkant av vurderingen, definere hvilken egenkapitalstruktur og nivå som er nødvendig for å drive sin virksomhet.

 • Dokumentasjon som bør vedlegges
 • Likviditetsbudsjett, 18 mnd. fremover fra vurderingstidspunktet.
 • Ekstern bekreftelse om kredittrammer for perioden som analyseres, dersom likviditetsbudsjett bygger på forutsetningen om at de skal utnyttes. Egenkapitalsituasjon på vurderingstidspunktet.
 • Annen relevant dokumentasjon som underbygger vesentlige transaksjoner og forutsetninger tatt i vurderingen, for eks. en kapitalforhøyelse vedtatt på konsernnivå.

Last ned veiledning (pdf) for hvordan skrive ledelsesvurdering

Hvordan skrive ledesesvurdering - Forsvarlig egenkapital og likviditet

For mer informasjon kontakt:

 • Mylène Vandermeersch

  Mylène Vandermeersch

  Senior Manager

  +47 4063 9392